KONTAKT

Links mellem smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme

– hvilke udfordringer og muligheder bibringer de? 

 

Globale Læger og FKFSV var den 10. april 2012 gået sammen om at afholde et arrangement om links mellem smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme, og hvilke udfordringer og muligheder dette indebærer for sundhedssystemer verden over.

 

Se optagelser fra arrangementet

Arrangementet blev steamet live, og optagelserne af oplæggene og de efterfølgende spørgsmål fra deltagerne kan findes længere nede på denne side.

 

Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne, finder du under Dokumenter i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer. 

Baggrund

Både globalt og lokalt oplever vi for tiden en øget sygdomsbyrde fra ikke-smitsomme sygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes, cancer og kronisk obstruktiv lungesygdom.

 

I september 2011 afholdt FN et møde om ikke-smitsomme sygdomme, hvor vigtigheden af handling, herunder øget fokus på forebyggelse, styrkelse af sundhedssystemer og politikker, samt øget fokus på samarbejde og partnerskaber, blev understreget. Det blev samtidigt også slået fast, at ikke-smitsomme sygdomme ikke kun er et problem i rige, vestlige lande, men også udgør et omfattende problem for mennesker, familier og sundhedssystemer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Samtidig med denne øgede forekomst af ikke-smitsomme sygdomme kæmper mange lande stadig med en høj forekomst af smitsomme sygdomme, og med bedre og mere udbredte behandlingsmuligheder har en smitsom sygdom som hiv/aids ændret karakter så den i højere grad anses som en kronisk sygdom end en klassisk smitsom sygdom, der typisk kræver akut og/eller episodisk behandling. Derudover betyder den øgede forekomst af ikke-smitsomme sygdomme, at flere patienter med andre sygdomme også vil have en ikke-smitsom sygdom. Et faktum hvis omfang bliver tydeligere som mere og mere evidens om associationer mellem ikke-smitsomme sygdomme og andre sygdomsgrupper bliver (gen)opdaget.

 

Alt dette stiller nye og særlige krav til sundhedssystemer, der ikke blot i højere grad skal geares til at behandle ikke-smitsomme og andre kroniske sygdomme, men også til at håndtere co-morbiditet tilhørende forskellige medicinske specialer.

 

Om Globale Læger

Globale Læger er en dansk, tværfaglig ngo, der sætter global sundhed på dagsordenen. Blandt andet arbejder Globale Læger med at sætte fokus på den globale mangel på sundhedsarbejdere, påvirke udviklingspolitik for at sikre støtte til sundhedssystemer, kapacitetsopbygning i samarbejde med partnerorganisationer i Syd og bygge bro mellem ngo'er, forskere og beslutningstagere.


 


Perspektiv 1: ikke-smitsomme sygdomme

ved professor Maximilian de Courten, Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet
Perspektiv 2: smitsomme sygdomme

ved professor Ib Bygbjerg, International Health Unit, Københavns Universitet
Perspektiv 3: sundhedssystemer

ved lektor Per Kallestrup, Center for Global Health, Aarhus Universitet
Spørgsmål fra deltagerne

til Per Kallestrup og Ib Bygbjerg


 

facebook fb_group_32x32 in in