KONTAKT

Oversete folkesundhedsproblemstillinger

Den 19. september 2012 havde FKFSV inviteret en række spændende oplægsholdere til at give deres vinkel på oversete folkesundhedsproblemstillinger i Danmark.

 

KRAM er efterhånden så udbredt, at både politikere, journalister og lægfolk ved, hvad akronymet dækker over, men ikke alle folkesundhedsområder nyder godt af samme opmærksomhed.

 

Ved dette arrangement tog FKFSV hul på debatten om, hvorfor nogle folkesundhedsområder overses, for på den måde at vende opmærksomheden mod nogle af de områder, der ligger i KRAM-linsens blinde vinkel.

 

Se optagelser fra arrangementet

Arrangementet blev steamet live, og optagelserne af oplægget og de efterfølgende spørgsmål fra deltagerne kan findes længere nede på denne side.

 

Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne, finder du under Filer i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer.

 

 • Introduktion og synsvinkler til feltet
  Oversete folkesundhedsproblemstillinger – teoretisk fokus og mekanismer
  Belysning af hvilke mekanismer, som har betydning for, hvad man ser, og hvad man ikke ser, og dermed hvilke folkesundhedsområder, der bliver prioriteret og sat på dagsordenen og når ud til den almene befolkning.
  ved Klaus Høyer, lektor og afdelingsleder på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet

 • Praktisk vinkel på feltet
  Hvordan har Kræftens Bekæmpelse prioriteret i kommunikationen mellem forskellige typer kræftsygdomme – hvorfor brystkræftkampagne frem for fx kampagne om tarmkræft? Er det de samme prioriteringer, der gør sig gældende inden for forskning og formidling – hvorfor og hvorfor ikke?
  ved Leif Vestergaard, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse

 • Diskussion og spørgsmål fra salen
  Leif Vestergaard og Klaus Høyer svarer på spørgsmål fra deltagerne.

 


Introduktion og synsvinkler til feltet

ved Klaus Høyer, lektor og afdelingsleder på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
Praktisk vinkel på feltet

ved Leif Vestergaard, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse
Debat og spørgsmål fra deltagerne

til Leif Vestergaard og Klaus Høyer


 

facebook fb_group_32x32 in in