KONTAKT

Generalforsamlinger

Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab afholder hvert år sin ordinære generalforsamling senest i juni måned. Dagsordenen indeholder som minimum disse punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Afholdte generalforsamlinger

Referater af afholdte generalforsamlinger:

De manglende referater vil snarest muligt blive lagt ind på denne side.


 

facebook fb_group_32x32 in in