KONTAKT

Folkesundhedsvidenskabsuddannelser i Danmark


 

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab har indsamlet en række grundlæggende informationer om de fire uddannelser i folkesundhedsvidenskab, som udbydes i Danmark.

 

Formålet er at skabe overblik over den baggrund, som kandidater i folkesundhedsvidenskab fra forskellige danske universiteter har.

 


 

Oversigt over de fire uddannelser i folkesundhedsvidenskab

 

Kun de beskrevne uddannelser giver ret til titlen cand.scient.san.publ. fra et dansk universitet.

 

Fra bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen, bilag 1, punkt 5.8):

 • Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab har til formål at kvalificere den studerende til beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed med baggrund i folkesundhedsvidenskabelig teori og metode.
 • Kandidatuddannelsen består af moduler inden for områderne samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Endvidere indgår videnskabsteoretiske og forskningsmetodemæssige fag, hvori integreres sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige fag.
 • Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient.san.publ. (candidatus/candidata scientiae sanitatis publicae). På engelsk: Master of Science (MSc) in Public Health.

Vi kan ikke garantere for rigtigheden af oplysningerne i denne oversigt. Derfor bør du altid kontrollere informationerne på de enkelte universiteters hjemmesider. Du er meget velkommen til at skrive til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du mener, at noget bør opdateres, eller nogle informationer ikke er retvisende.

 

 

 

Københavns Universitet

Syddansk Universitet

Aarhus Universitet

Aalborg Universitet

Beliggenhed

 • Institut for Folkesundheds-videnskab, Center for Sundhed og Samfund
 • Bachelordel:
  SDU Odense
 • Kandidatdel:
  SDU Esbjerg
 • Aarhus Universitet
 • Aalborg Universitet

Hjemmeside

Adgangskrav til bachelor- uddannelse

 • Adgangsgivende eksamen
 • Dansk: A
 • Engelsk: B
 • Matematik: A

Kvote 1 (2015): 9,3

 • Adgangsgivende eksamen
 • Dansk: A
 • Engelsk: B
 • Matematik: A

Kvote 1 (2015): 5,4

 • Adgangsgivende eksamen
 • Dansk: A
 • Engelsk: B
 • Matematik: A

Kvote 1 (2015): 8,5

Aalborg udbyder ikke en bacheloruddannelse i folkesundheds-videnskab

Adgangskrav til kandidat-uddannelse

 • Bachelorgrad i folke-sundhedsvidenskab
 • Anden akademisk bachelorgrad med supplering
 • Bachelorgrad i folke-sundhedsvidenskab
 • Anden sundheds- eller samfundsvidenskabelig bachelorgrad med supplering
 • Sundhedsfaglig professionsbachelorgrad med supplering
 • Bachelorgrad i folke-sundhedsvidenskab
 • Anden sundheds- eller samfundsvidenskabelig bachelorgrad med supplering
 • Bachelorgrad i folkesundheds-videnskab, idræt, medicin eller medicin med industriel specialisering
 • Sundhedsfaglig professions-bachelorgrad med supplering

Struktur

 • Semesterstruktur på både bachelor- og kandidatdel
 • Blokstruktur på både bachelor- og kandidatdel
 • Mulighed for praktik og/eller udlandsophold på 4. semester på bachelordel og på 3. semester på kandidatdel
 • Semesterstruktur på bachelordel
 • Semesterstruktur på kandidatdel

Valgfrihed

 • 10 ECTS på 6. semester af bachelordel
 • 60 ECTS på 2. og 3. semester af kandidatdel
 • 15 ECTS på 4. semester af bachelordel
 • 45 ECTS på 2. og 3. semester af kandidatdel

På bachelordelen undervises på dansk og engelsk, men udelukkende på engelsk på kandidatdelen grundet mange udenlandske studerende.

 • 10 ECTS på 6. semester af bachelordel
 • 60 ECTS på 2. og 3. semester af kandidatdel
 • 10 ECTS på 3. semester af kandidatdel

Fokus

Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet har som mål at sikre, at kandidaterne har solide færdigheder i brug af både kvalitative og kvantitative metoder, at de har grundigt kendskab til såvel samfundsvidenskabelige teorier som viden om sundhed og sygdom, at de har kendskab til sundhedsforhold, forebyggelse og sundhedsfremme og sundhedsvæsener både nationalt og internationalt, og at de kan bruge disse indsigter og færdigheder i selvstændigt videnskabeligt baseret analysearbejde.

Undervisningen involverer introduktion og oplæring i de vigtigste metoder, teorier og temaer inden for folkesundhedsvidenskaben. Den er kendetegnet ved høj relevans og høj aktualitet med inddragelse af den nyeste forskning og de mest relevante samfundsmæssige problemstillinger. Kandidatuddannelsen på Syddansk Universitet er kendetegnet ved et meget internationalt perspektiv med gode muligheder for udlandsophold.

Der er lagt vægt på et godt metodisk grundlag, de væsentlige folkesundheds-videnskabelige fag samt en grundig indsigt i den offentlige forvaltning.

Et fokus på strukturel forebyggelse og sundhedsfremme, bekæmpelse af social ulighed i sundhed samt læring og forandringsprocesser med henblik på kritisk refleksion samt nytænkning og udvikling af forebyggende og sundhedsfremmede strategier og tiltag, helt fra et overordnet samfundsniveau til et specifikt og konkret sundhedsfagligt niveau.

Mulighed for at vælge retning på studiet

Nej, men valgfriheden blandt fag i løbet af uddannelsen giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning.

Ja, på kandidatuddannelsen:

 • Health Promotion
 • Global Health
 • Health Economics and Management

Nej, men valgfriheden blandt fag i løbet af uddannelsen giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning.

Nej, men valgfriheden blandt fag i løbet af uddannelsen giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning.


 

facebook fb_group_32x32 in in