KONTAKT

Undersøgelse af løn- og arbejdsvilkår

for kandidater i folkesundhedsvidenskab

 

Da folkesundhedsvidenskab er en relativ ny uddannelse og ikke har naturlig tilknytning til en bestemt arbejdsmarkedsorganisation, har der været et behov for at få overblik over FSV-kandidaters løn- og arbejdsvilkår.

 

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab foretager derfor cirka hvert andet år en undersøgelse af FSV-kandidaters løn- og arbejdsvilkår. Den første undersøgelse blev lavet i 2007 og er herefter blevet gentaget i 2009, 2011, 2012, 2013 og 2016.

 

Undersøgelsen er blevet brugt af mange i mange forskellige sammenhænge, heriblandt:

  • Potentielle FSV-studerende – som inspiration til, hvad uddannelsen kan føre til.
  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab – som et overblik over, hvordan det er gået kandidaterne.
  • Nyuddannede kandidater – som inspiration til mulige ansættelsessteder.
  • Kandidater i folkesundhedsvidenskab – som inspiration til karriereplanlægning og som sammenligningsgrundlag i forbindelse med lønforhandlinger.
  • Fagforeningerne Dansk Magisterforening og DJØF – til rådgivning af FSV-kandidater.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab er primært en faglig og netværksskabende organisation og yder derfor ikke rådgivning om løn og ansættelse. For rådgivning om disse forhold henviser vi til fagforeningerne Dansk Magisterforening og DJØF.

 

Hent undersøgelserne:

Om undersøgelserne
For at gøre undersøgelsernes resultater så repræsentative som muligt har vi inviteret alle FSV-kandidater (altså alle personer med ret til at bruge titlen cand.scient.san.publ.) til at deltage. Det har vi gjort via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler samt ved at bede alle om at videresende vores invitationer til andre FSV-kandidater. Det har ikke været et krav, at man er medlem af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, eller at man er i arbejde.


Oplysninger om løn- og arbejdsvilkår er meget følsomme. Derfor er besvarelserne af vores online spørgeskema foretaget anonymt, og alle oplysninger bliver behandlet strengt fortroligt. Der bliver ikke offentliggjort oplysninger, som kan føres tilbage til enkeltpersoner eller enkelte arbejdspladser. Der bliver heller ikke offentliggjort celler med færre end otte besvarelser.


 

facebook fb_group_32x32 in in