KONTAKT

Til medlemmer af FKFSV

 

Hvad skal vi hedde?

Da Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab blev stiftet i marts 2006 var kun nogle få FSV-kandidater blevet udklækket fra Københavns Universitet. De var en ny gruppe på arbejdsmarkedet, og der var brug for at bibeholde netværket fra studietiden og for at kunne dele erfaringer og viden fra det nye arbejdsliv. På den baggrund blev FKFSV dannet og var, ganske som navnet fortæller, en forening for kandidater i folkesundhedsvidenskab.

 

Det er vi stadig her ved udgangen af 2014, men vi oplever i stigende grad, at folk udefra opfatter FKFSV som en studenterorganisation. FKFSV’s bestyrelse har diskuteret problemet, og vi har en mistanke om, at navnet giver associationer om en forening, som hører hjemme på et universitet, fx en forening for kandidat-studerende.

 

Vi er også en forening for FSV-studerende og vil fortsat være det, men siden 2006 er vi også blevet "voksne" – mange FSV-kandidater er nu specialister på deres faglige område, har adskillige ansættelser bag sig, og flere sidder i lederstillinger. Hvis vi skal fastholde de ældre medlemmer og styrke vores image som den vigtigste forening for FSV-kandidater, der hjælper hinanden i det professionelle liv, skal vi måske overveje at ændre vores navn til noget, som også tydeligt signalerer det.

 

Vi ændrer selvfølgelig ikke noget uden at spørge medlemmerne. Derfor vil vi gerne spørge dig, hvordan du mener, at vores forening kan beskrives.

 

I nedenstående tre felter vil vi bede dig skrive ord eller korte sætninger, som beskriver foreningen. Og så hører vi selvfølgelig også gerne, hvis du har et godt forslag til et nyt navn. Vi vil bruge dit input til det videre arbejde med en eventuel navneændring.

 

For en god ordens skyld skal det nævnes, at en eventuel navneændring vil kræve afholdelse af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vi vil gerne have dit input senest den 20. december 2014

 

FKFSV’s bestyrelse

 


 

facebook fb_group_32x32 in in