KONTAKT

Generalforsamling 2014

FKFSV's generalforsamling 2014 blev gennemført i god ro og orden. Blandt de mere bemærkelsesværdige emner på dagsordenen var vedtægtsændringer og valg af et nyt æresmedlem. Og naturligvis gav bestyrelsens beretning om det forgangne år også et interessant indblik i foreningens aktiviteter.

 

Du kan læse mere i referatet og se optagelserne af generalforsamlingen herunder. De vedtagne ændringer er indskrevet i den aktuelle udgave af foreningens vedtægter

Se oplæg fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen fandt sted den 7. april 2014 hos Statens Institut for Folkesundhed i København.

 

Herunder kan du se optagelser af dagens oplæg og de skriftlige præsentationer. Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne og præsentationerne, finder du under Dokumenter i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer.

OPLÆG

Se

Gå til

Generalforsamlingen 2014

Se optagelsen af hele mødet.

Præsentation

Optagelse

De enkelte punkter

Se behandlingen af de enkelte punkter på Vimeo. Henvisningerne til optagelser fører direkte til det tidspunkt under generalforsamlingen, hvor punktet blev behandlet.

Velkomst og valg af dirigent

ved formand Rune Schmidt

Optagelse

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

ved bestyrelsesmedlemmerne Ea Busch-Petersen, Ole Nørgaard og Jonas Lind

Optagelse

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

ved formand Rune Schmidt

Optagelse

Behandling af indkomne forslag (se også forslaget til vedtægtsændringer)

ved bestyrelsesmedlem Ole Nørgaard

Optagelse

Valg af bestyrelse

ved formand Rune Schmidt

Optagelse

Fastsættelse af kontingent

ved formand Rune Schmidt

Optagelse

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

ved dirigenten

Optagelse

Fremlæggelse af budget for indeværende år

ved formand Rune Schmidt

Optagelse

Nedsættelse af udvalg

ved dirigenten

Optagelse

Valg af kritisk revisor

ved dirigenten

Optagelse

Indstilling til optagelse af æresmedlem

ved formand Rune Schmidt

Optagelse

Eventuelt

ved dirigenten

Optagelse

 


FKFSV's generalforsamling 2014

Optagelse af hele mødet.


 

facebook fb_group_32x32 in in