KONTAKT

1813 – et år efter implementering

2015 blev indledt med et gå-hjem-møde, hvor vi kiggede tilbage på et af 2014's helt store sundhedspolitiske emner, nemlig indførelsen af den enstrengede visitation 1813.

 

I forbindelse med implementeringen var konfrontationen mellem Region Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) klar – beskyldninger om tilsidesættelse af patienternes sikkerhed og obstruktion af forløbet blev udvekslet i alle medier.

 

Ved dette møde stillede vi derfor spørgsmålet: hvordan kan vi som FSV'ere forholde os fagligt til det, der nu er en realitet – og hvad kan vi lære af forløbet?

 

Vi lagde ud med en indføring i baggrunden for 1813-ordningen med udgangspunkt i arbejdet fra det præhospitale akutudvalg. Vi så blandt andet på de faglige overvejelser, som lå bag anbefalingen, der førte til 1813. Derefter kiggede vi på de organisatoriske vanskeligheder, der lå i kølvandet på implementeringen, og til sidst rettede vi blikket mod den kamp, som undervejs udspillede sig i medierne.

SE OPLÆG FRA ARRANGEMENTET

Arrangementet fandt sted den 21. januar 2015 hos Statens Institut for Folkesundhed i København.

 

Herunder kan du se optagelser af dagens oplæg og de skriftlige præsentationer. Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne og præsentationerne, finder du under Filer i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer.

OPLÆG

Gå til

Gå til

De nationale anbefalinger og baggrunden for 1813

ved Hans Okkels Birk, ekstern lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet

Optagelse

Præsentation

KORA's evaluering af det Enstrengede, Visiterende Akutsystem (EVA) i Region Hovedstaden

ved Sarah Wadmann, cand.scient, san.publ., forsker hos KORA

Optagelse

Præsentation

Debatten set fra en journalists ståsted

ved Flemming Christiansen, journalist på Politiken

Optagelse

 


Hans Okkels Birk: De nationale anbefalinger og baggrunden for 1813

Sarah Wadmann: KORA's evaluering af det Enstrengede, Visiterende Akutsystem (EVA) i Region Hovedstaden

Flemming Christiansen: Debatten set fra en journalists ståsted 

facebook fb_group_32x32 in in