KONTAKT

Folkesundhedsdage 2014

Dansk Selskab for Folkesundheds årlige konference, Folkesundhedsdage, havde traditionen tro besøg af mange af FKFSV's medlemmer. For dem, der ikke havde mulighed for at være til stede, live streamede vi i år udvalgte oplæg fra konferencen.

 

Oplæggene blev også optaget, så man kan få glæde af at se eller gense dem. På denne side finder du alle de tilgængelige oplæg. God fornøjelse. 

 

Se det detajlerede program på konferencens hjemmeside

SE OPLÆG FRA Folkesundhedsdage 2014

Konferencen blev afholdt den 29. og 30. september 2014 på Hotel Nyborg Strand.

 

Herunder kan du se optagelser af udvalgte oplæg og de tilhørende skriftlige præsentationer. Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne, finder du under Filer i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer.

Mandag den 29. september 2014

Gå til

Gå til

Velkomst

ved Torben Jørgensen, formand for Dansk Selskab for Folkesundhed

Optagelse

Et folkesundhedskompas – hvordan sikrer vi en sund og stabil kurs?

ved Torben Jørgensen, formand for Dansk Selskab for Folkesundhed Patientsikkerhed

Optagelse

Præsentation

Vilkår for et tidssvarende sundhedsvæsen i fremtiden

ved Torben M. Andersen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Optagelse

Præsentation

Herfra hvor vi står

ved Knud Juel, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Optagelse

Præsentation

Vejen til bedre sundhed – en målrettet og mangestemmig indsats!

ved Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk

Optagelse

Forskningssession: Sundhedsvæsenets funktion og organisering

ved Pia Kürstein Kjellberg, analyse- og forskningschef, et Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – KORA 

Optagelse
(hele sessionen)

Tværsektoriel monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland (starter 01:46)

ved Carlotte Ibsen, sundhedsfaglig konsulent, MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Optagelse

Præsentation

Måleinstrumenter til vurdering af sammenhæng i tværsektorielle patientforløb: et systematisk review (starter 25:18)

ved Anne Marie Lyngsø, ph.d.-studerende, Forskningsenheden ved Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital

Optagelse

Præsentation

Databasen Børns Sundhed – hvad kan man lære fra sundhedsplejerskernes journaler? (starter 46:43)

ved Anette Johansen, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Optagelse

Præsentation

Atrose(slidgigt)-skoler – et kommunalt tilbud? (starter 1:08:54)

ved Nanette Borges, afdelingsleder, Hvidovre Kommune, og Peter Mindegaard, postdoc, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Optagelse

Præsentation

Ph.d.-konkurrence

Introduktion

ved Claus Vinther Nielsen, formand for det videnskabelige udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed

Optagelse

Sundhed på tværs

ved Ditte Heering Holt, ph.d.-studerende

Optagelse

Børns oplevede barrierer for at bevæge sig i frikvateret

ved Charlotte Skau Pawlowski, ph.d.-studerende

Optagelse

Afgørelsen

ved Claus Vinther Nielsen, formand for det videnskabelige udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed

Optagelse

 

Tirsdag den 30. september 2014

The Third Healthcare Revolution – a public health perspective on healthcare

ved Sir Muir Gray, Director of The Oxford Centre for Healthcare Transformation, UK

Optagelse

Præsentation

Evidens i praksis – arbejdet med evidens i komplekse sociale systemer

ved Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Bjarne Bruun Jensen, professor, centerchef, Steno Center for Sundhedsfremme

Optagelse
(hele workshoppen)

Indledning (strater 0:00)

ved Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Bjarne Bruun Jensen, professor, centerchef, Steno Center for Sundhedsfremme

Optagelse

Præsentation

Projekt X:IT (starter 19:12)

ved Anette Andersen, seniorforsker, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Optagelse

Præsentation

Projekt Optur - en skolebaseret indsats til fremme af psykisk trivsel blandt børn og unge (starter 39:14)

ved Line Nielsen, ph.d.-studerende, Forskergruppen for Børn og Unges Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Optagelse

Præsentation

Refleksion og drøftelse (starter 1:01:18)

ved Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Bjarne Bruun Jensen, professor, centerchef, Steno Center for Sundhedsfremme

Optagelse

Fremtidens pejlemærker for sundhed fra et regionalt og kommunalt perspektiv

Debat mellem H.C. Østerby, social- og sundhedsudvalgsmedlem i Kommunernes Landsforening og Bo Libergren, næstformand i løn- og praksisudvalget i Danske Regioner. Moderator: Jesper Luthman, næstformand for Dansk Selskab for Folkesundhed

Optagelse

 

 


Torben Jørgensen: Velkomst

Torben Jørgensen: Et folkesundhedskompas – hvordan sikrer vi en sund og stabil kurs?

Torben M. Andersen: Vilkår for et tidssvarende sundhedsvæsen i fremtiden

Knud Juel: Herfra hvor vi står

Anja Philip: Vejen til bedre sundhed – en målrettet og mangestemmig indsats!

Forskningssession: Sundhedsvæsenets funktion og organisering

Ph.d.-konkurrence: Indledning

Ditte Heering Holt: Sundhed på tværs

Charlotte Skau Pawlowski: Børns oplevede barrierer for at bevæge sig i frikvateret

Ph.d.-konkurrence: Afgørelsen

Muir Gray: The Third Healthcare Revolution – a public health perspective on healthcare

Workshop: Evidens i praksis – arbejdet med evidens i komplekse sociale systemer

Debat: Fremtidens pejlemærker for sundhed fra et regionalt og kommunalt perspektiv 

facebook fb_group_32x32 in in