KONTAKT

EU og sundhed

Den 25. maj 2014 var der valg til Europaparlamentet. Nogle dage tidligere satte FKFSV fokus på temaet EU og sundhed.

 

Allerede før Danmark blev en del af EU, blev det debatteret, hvordan det ville påvirke den danske hverdag at være medlem. Den debat lever stadig. Og over årene er der blevet truffet mange beslutninger, der påvirker samfundet. Nogle beslutninger og initiativer er bredt kendt i befolkningen som fx landbrugsstøtten, arbejdskraftens fri bevægelighed og EU-domstolen. Andre er knap så kendte. Et af de områder er sundhedsområdet. For hvordan påvirker EU vores sundhed? Og hvilken indflydelse har EU på vores sundhedsvæsen, sundhedslovgivning og forebyggelsesområdet?

 

De to oplægsholdere bragte os tættere på, hvordan sundhed indgår i EU-samarbejdet. Først med afsæt i EU-traktatens tekst og de retslige foranstaltninger, der vedrører sundhedsområdet i medlemslandene. Dernæst fik vi en hands on-beskrivelse af, hvordan det er at arbejde med sundhed på det bureaukratiske niveau i EU. 

SE OPLÆG FRA ARRANGEMENTET

Arrangementet fandt sted den 22. maj 2014 hos Statens Institut for Folkesundhed i København.

 

Herunder kan du se optagelser af dagens oplæg og de skriftlige præsentationer. Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne og præsentationerne, finder du under Filer i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer.

OPLÆG

Gå til

Gå til

EU og sundhedsvæsenet

ved Mette Hartlev, professor i sundhedsret og centerleder for WELMA på Københavns Universitet

Optagelse

Præsentation

En FSV'ers erfaringer med EU

ved Simon Feldbæk Kristensen, cand.scient.san.publ., specialkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Optagelse

Præsentation

 


EU og sundhedsvæsenet

ved Mette Hartvig, professor i sundhedsret og centerleder for WELMA på Københavns Universitet

En FSV'ers erfaringer med EU

ved Simon Feldbæk Kristensen, cand.scient.san.publ., specialkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

facebook fb_group_32x32 in in