KONTAKT

Big data og folkesundhed

'Big data' er blevet et meget omtalt begreb. Derfor gav FKFSV ved dette arrangement medlemmerne mulighed for at blive klogere på, hvad det egentlig drejer sig om, og hvad vi kan bruge det til inden for folkesundhedsvidenskaben.

 

Big data udspringer af den eksplosive vækst i data, som følger af digitaliseringen af samfundet og dækker bredt over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme mængder af data. Tendensen til brug af større datasæt er baseret i muligheden for at trække supplerende information fra analyse af et enkelt sæt af stor mængde sammenhængende data, fremfor at holde sig til adskilte, mindre sæt med den samme totale mængde data.

 

Brug af big data giver mulighed for at finde sammenhænge, så man eksempelvis kan vurdere forskningskvalitet eller forebygge sygdomme i realtid. Et kendetegn ved big data er, at det ofte er heterogene data, som man ikke nødvendigvis selv har en kopi af, men blot adgang til via eksempelvis Danmarks Statistik.

 

Big data bruges efterhånden i mange typer af virksomheder inden for det private, det offentlige og inden for forskning. For at få et overblik over, hvordan der arbejdes med big data og hvilke begrænsninger og gevinster, der kan opnås, havde vi inviteret Christian Torp-Pedersen, Anders Boeck Jensen og Leif Pandoro Jensen til at holde oplæg om deres arbejde med big data.

 

OM OPLÆGSHOLDERNE

  • Christian Torp-Pedersen er kardiolog og har arbejdet inden for epidemiologi i ca. 25 år. Siden 2002 har hans fokus været på at arbejde med registerbaseret forskning og har udgivet en lang liste af artikler baseret på denne forskning.
  • Anders Boeck Jensen er postdoc ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research og forsker i forudsigelse af fremtidige sygdomme ved brug af big data.
  • Leif Panduro Jensen er karkirurg, pt. vicedirektør på Nordsjælland Hospital, kommende Centerdirektør på Finsencentret, Rigshospitalet, tidligere formand for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.

SE OPLÆG FRA ARRANGEMENTET

Arrangementet fandt sted den 15. september 2014 hos Statens Institut for Folkesundhed i København.

 

Herunder kan du se optagelser af dagens oplæg og de skriftlige præsentationer. Den adgangskode, som du skal bruge for at se optagelserne og præsentationerne, finder du under Filer i Facebook-gruppen for FKFSV-medlemmer.

OPLÆG

Gå til

Gå til

Registerbaseret forskning

ved professor Christian Torp-Pedersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet og Klinisk epidemiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Optagelse

Kommer snart

Data-dreven udforskning af Landspatientregisteret afslører nye mønstre i sygdomsudvikling
ved postdoc Anders Boeck Jensen, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Disease Systems Biology Program

Optagelse

Præsentation

Brug af big data i hospitalskontekst

ved vicedirektør Leif Panduro Jensen, Nordsjællands Hospital

Optagelse

Præsentation

 

 

 


Registerbaseret forskning

ved professor Christian Torp-Pedersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet og Klinisk epidemiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Data-dreven udforskning af Landspatientregisteret afslører nye mønstre i sygdomsudvikling

ved postdoc Anders Boeck Jensen, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Disease Systems Biology Program

Brug af big data i hospitalskontekst

ved vicedirektør Leif Panduro Jensen, Nordsjællands Hospital 

facebook fb_group_32x32 in in